Abonnementen worden afgesloten per kalenderjaar met ingangsdatum 1 januari.

Klein

1 stuk speelgoed of spel

+

1 puzzel per keer

20,- p/j

Middel

3 stuks speelgoed en/ of spellen

+

2 puzzels per keer

25,- p/ j

Gratis voor Gelre-pashouders

Groot

5 stuks speelgoed en/ of spellen

+

3 puzzels per keer

30,- p/j

Vanaf 1 september tot eind van het kalenderjaar ontvangt u 50% korting op de abonnementsprijs